amsing concepten

Dutch Soillutions

Wanneer je bomen wil gaan planten, zoek dan geen mensen om kuilen te graven of water te dragen. Voorkom dat ze taken ontvangen en laat geen plannen op ze los, maar laat ze eerst verlangen naar het wandelen door dat eindeloze… groene bos!

Dutch Soillutions
Nederland bezit veel kennis op het gebied van de land- tuin- en bosbouw. Deze vaak ook innovatieve kennis moet niet alleen verkocht, maar internationaal ook op een hoog niveau gehouden worden. Daarnaast kan die kennis oplossingen brengen in landen waar door ontbossing droogte en voedseltekorten dreigen. Om deze zaden te kunnen zaaien én voeden ligt nu een kans binnen handbereik. Die kans nu wordt benut door het organiseren van de Dutch Soillutionsdag begin 2012.  

Great Green Wall Initiative
In Noord Afrika loopt een initiatief waar men van oost tot west delen van een woestijnstrook gaat inplanten om verdere verwoestijning en voedseltekorten tegen te gaan/op te lossen. Het project heeft als naam The Great Green Wall Initiative (www.oss-online.org) en wordt naast twaalf Noord Afrikaanse landen gesteund door organisaties als de UNESCO. Daar nu is voor ‘BV Nederland’ een kans ontstaan!  

Kennis bedrijfsleven bundelen
Die kans ligt in het feit om 'onze' kennis te bundelen en binnen het Great Green Wall Initiative in te brengen. Doel is om die kennis te vergroten om deze uiteindelijk weer te vermarkten aan landen met eenzelfde problematiek. Daartoe wordt begin volgend jaar een eerste belangrijke stap gezet. Daar wordt ‘BV Nederland’ uitgenodigd mee te denken over een concrete behoeftevraag vanuit het OSS. Een vraag aan ‘BV Nederland’ van de mensen achter het Great Green Wall Initiative!  

Plan van aanpak
Samen met de deelnemende bedrijven aan die dag en onder begeleiding van fascillitators, zal aan de hand van de aangedragen oplossingen op die specifieke behoeftevraag een eerste plan van aanpak worden geformuleerd. Een eerste stap van de manier waarop ‘BV Nederland’ die kans oppakt en daarmee haar kennis, producten en innovaties binnen het Great Green Wall Initiative gaat inbrengen. Van daaruit wordt midden 2012 een definitief Nederlands plan van aanpak aan het OSS gepresenteerd. Zij gaan uiteindelijk, na toetsing van haar partners en met betrokkenheid van de lokale bevolking, samen het Dutch Soillutions plan uitvoeren.

 

Dutch Soillutions Centre
Frans Amsing is in eerste instantie de bedenker en aanjager van het plan. Na die eerste stap is weer een volgende stap nodig om de opgedane kennis te bundelen en te vermarkten. Doel is het oprichten van het Dutch Soil-lutions Centre van waaruit de opgedane kennis wereldwijd wordt gedeeld. Iedere stap vraagt weer een specifieke manier van aanpak. Hierin wordt de Dutch Soillutions o.a. gesteund door Schuttelaar & Partners en Agri Profocus.

Voorsprong
Met de uitvoering van dit plan kan ‘BV Nederland’ zich wereldwijd nog verder op voorsprong zetten. De uitkomsten en resultaten van de Dutch Soillutions kunnen niet alleen voor het ‘Great Green Wall Initiative’ worden ingezet. Ook andere initiatieven om verwoestijning en/of voedseltekorten tegen te gaan kunnen met de opgedane kennis door ‘ons’ worden gevoed!

 


 

vorige  volgende
 
projecten
profiel
contact