Concepten met een kop en een staart!
Visie
Het uitgangspunt van een Amsing Concept is er altijd op gericht om, op een oplossende en creatieve manier, de uiteindelijke doelstelling van de opdrachtgever te realiseren. Daarbij staat voorop dat het onderscheidend, realistisch, inspirerend en klantgericht is. Pas dan wordt bereikt dat er een samenwerking op de lange termijn gericht ontstaat.

Wie ben ik en wat doe ik?
Eigenlijk is de basis voor Amsing Concepten gelegd tijdens mijn deelname aan races in de toerwagenklasse op o.a. het Circuit van Zandvoort. Sport kan voor bedrijven een manier zijn om doelstellingen dichterbij te halen. Vanuit die ervaringen en mijn marketing achtergrond is uiteindelijk Amsing Concepten ontstaan. Ik werk samen met een aantal zelfstandigen, waardoor resultaatgericht gewerkt kan worden en uw investeringen gemiddeld lager liggen.Ik bedenk concepten met úw doelstellingen als uitgangspunt, daarna geef ik ze vorm en kan het definitieve concept, het marketingplan, samen met u uitvoeren.

Wat is een concept?
In mijn beleving is een concept een eerste aanzet om uiteindelijk te komen tot een aaneenschakeling van definitieve stappen die u en ik gaan zetten om uw doelstellingen dichterbij te brengen. Die stappen vormen dan de ruggengraat van een uiteindelijk plan; ...het uit te voeren marketingplan.

Wat kan het marketing plan u opleveren?
Dat wat het uiteindelijke marketingplan u moet gaan opleveren is het uitgangspunt voor het bedenken van een concept. Onze eerste stap tot een samenwerking begint dan ook bij een gesprek met vragen, luisteren en doorvragen. De kern zit hem in het feit dat úw doel, úw behoefte, én het definitieve marketingplan elkaar volledig moeten overlappen. Pas dan kan het u gaan opleveren wat u ervan verwacht.

Kop en staart
Uit te voeren marketingplannen moeten door alle betrokkenen gedragen worden. Alle te zetten stappen, die ruggengraat dus, krijgen pas echt herkenbaarheid als er een kop en staart aan vast zit. Daarmee krijgen alle betrokkenen voor ogen waarmee, wanneer begonnen wordt en waar uiteindelijk naar toe gewerkt gaat worden.

Resultaat
In het marketingplan wordt toegewerkt naar een resultaat. Dat resultaat, de effecten van de stappen, moet dus zoveel mogelijk meetbaar zijn. Meetpunten moeten dus vastgelegd worden om tussentijds te kunnen signaleren of alle betrokkenen doen wat verwacht wordt om het doel te behalen. 
projecten
profiel
contact