amsing concepten
Brainstormen met Amsing Concepten
Uw doelstellingen
Om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken zijn mensen nodig. Die mensen, uw werknemers, zullen samen met u de doelstellingen moeten dragen en uitvoeren. De route die leidt naar de realisatie van die doelstellingen vraagt niet alleen om uw managementvaardigheden, maar vooral ook om creativiteit. Die combinatie van vaardigheden is schaars. Creativiteit maakt het leuker voor iedereen om een omschreven doel met nog meer passie en resultaat uit te voeren. Creativiteit komt neer op het doen denken van u en uw mensen in oplossingen en daarmee het combineren van ‘denkimpulsen’ te stimuleren. De inspiratie die nodig is om dit te gaan doen kunt u nu ‘fris’ van buitenaf inbrengen. Frans Amsing kan uw team de inspiratie geven om uw resultaat, uw doelstelling nog dichterbij te halen!
 
Voorbeelden van zaken die inspiratie vragen om het eens anders te doen
…hoe kunnen we ons nog meer onderscheiden?
…hoe kunnen we onze klanten met nog meer succes benaderen?
…hoe kunnen we onze sterke punten nog meer benutten?
…hoe kunnen we onze klantenkring nog meer betrekken?
…hoe kunnen we een nieuwe dienst of product introduceren?
…hoe kunnen we tijdens een beurs ook resultaat boeken ?
…hoe kunnen we meer verkopen?

 

Uitvoerbaar
Uitgangspunten voor uw brainstormdag zijn: inleven, mogelijke ‘pijn’ weghalen, inspiratie, formulering, betrokkenheid en uw plan van aanpak uitvoerbaar maken!
 
Invulling van uw brainstormdag
De invulling van de dag(en) is afhankelijk van uw doelstelling en product of dienst. Ook uw brainstormdag vraagt dus om een specifieke creatieve invulling om uw eindresultaat te kunnen behalen.
 
Resultaat
Het gaat natuurlijk om het eindresultaat. Belangrijkste vragen zijn dan ook: …wat wilt u dat uw brainstormdag gaat opleveren en wanneer bent u tevreden?
 

vorige  volgende
 
projecten
profiel
contact